Rozpoczęty IV etap inwestycji

Rozpoczęty IV etap inwestycji

We Wrocławiu przy ul. Długosza 48 trwają roboty ziemne związane z budową etapu IV inwestycji Długosza Business Park.

Inwestycję stanowić będą powierzchnie magazynowe z powierzchniami biurowymi. Planowany termin oddania obiektu to trzeci kwartał 2017 roku.